Abyś po szkodzie znów się uśmiechnął,
zadzwoń do nas prędko.

antyszkoda.pl

 Ustawa: Dz. U. nr 124, poz. 1151 z dnia 22.05.2003
O działalności ubezpieczeniowej.Ustawa: Dz. U. nr 124, poz. 1152 z dnia 22.05.2003
O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.Ustawa: Dz. U. nr 124, poz. 1153 z dnia 22.05.2003
O nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych.Ustawa: Dz. U. nr 124, poz. 1154 z dnia 22.05.2003
O pośrednictwie ubezpieczeniowym.Ustawa: Dz. U. nr 16, poz. 93 z dnia 23.04.1964
Kodeks cywilny.

Biuletyn: Pojęcie osoby najbliższej w świetle art. 446 k.c.
Biuletyn: Zadośćuczynienie dla bliskich zmarłego na podstawie art. 446 § 4 k.c.
Biuletyn: Zadośćuczynienie dla bliskich zmarłego na podstawie art. 446 § 4 k.c. - nowelizacja ustawy.
Biuletyn: Zwrot kosztów leczenia przez ubezpieczyciela.