Uśmiechu klientów nie kupimy,
ale z przyjemnością na niego zapracujemy.

antyszkoda.pl

 

Orientacyjne wielkości możliwych do odzyskania kwot odszkodowawczych
z tytułu obrażeń ciała w wyniku jakichkolwiek wypadków oraz z tytułu zadośćuczynienia.

Uraz głowy ze wstrząśnieniem mózgu

od 3 000 do 30 000
• w zależności od powikłań, skutków

Uraz głowy ze stłuczeniem mózgu

od 10 000 do 1 000 000
• w zależności od powikłań, skutków

Padaczka pourazowa

od 30 000 do 400 000
• w zależności od powikłań, częstotliwości napadów, nasilenia napadów, zmian charaterologicznych, zaburzeń psychicznych

Encefalopatie pourazowe

od 30 000 do 400 000
• w zależności od rozmiaru, zaburzeń charakterologicznych, zaburzeń zachowania i emocji, możliwości samodzielnej egzystencji

Zaburzenia mowy, tzw. afazje

od 20 000 do 200 000
• w zależności od rozmiaru

Oszpecenia twarzy

od 1 000 do 150 000
• w zależności od rozmiaru oszpecenia i stopnia zaburzeń funkcji

Uszkodzenie nosa

od 1 000 do 90 000
• w zależności od rozległości uszkodzenia i stopnia zaburzeń w oddychaniu

Utrata zębów

od 1 000 do 5 000
• za każdy ząb (niezależnie od późniejszego oprotezowania lub zaimplantowania)

Ubytki języka

od 3 000 do 150 000
• w zależności od rozmiaru obrażenia oraz stopnia zaburzeń mowy i oddychania

Uszkodzenie wzroku

od 3 000 do 300 000
• w zależności od wielkości utraty widzenia

Uszkodzenie słuchu

od 5 000 do 150 000
• w zależności od wielkości utraty słuchu

Złamanie żeber

od 5 000 do 75 000
• w zależności od wielkości złamań, stopnia zrostu oraz utraty pojemności życiowej płuc

Złamanie mostka

od 3 000 do 30 000

Uszkodzenie płuc i opłucnej

od 10 000 do 250 000
• w zależności od stopnia niewydolności oddechowej

Utrata śledziony

od 20 000 do 90 000
• w zależności od zmian w obrazie krwi oraz zrostów otrzewniowych

Uszkodzenia wątroby, dróg żółciowych lub trzustki

od 5 000 do 180 000
• w zależności od stopnia zaburzeń ich czynności

Uszkodzenia narządów moczowo - płciowych

od 10 000 do 500 000
• w zależności od charakterystyki doznanych obrażeń

Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym

od 15 000 do 150 000
• w zależności od ograniczeń ruchomości i/lub zesztywnień

Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym

od 15 000 do 120 000
• w zależności od ograniczeń ruchomości i;lub zesztywnień

Izolowane uszkodzenia wyrostków poprzecznych

od 3 000 do 30 000
• w zależności od liczby i zaburzeń funkcji

Lekkie uszkodzenie rdzenia kręgowego, w postaci zaburzeń czucia, zespołów bólowych bez niedowładów

od 10 000 do 90 000
• w zależności od stopnia

Ciężkie uszkodzenie rdzenia kręgowego

od 100 000 do 1 000 000
• w zależności od wielkości porażenia/niedowładu

Złamanie miednicy

od 5 000 do 150 000
• w zależności od rodzaju, obszaru i charakteru złamania

Złamanie łopatki

od 5 000 do 120 000
• w zależności od ograniczeń ruchomości

Złamanie obojczyka

od 5 000 do 60 000
• w zależności od ograniczeń ruchomości

Uszkodzenia barku (złamania, zwichnięcia)

od 5 000 do 120 000 zł
• zależności od ograniczeń ruchomości, sprawności, zesztywnienia

Utrata kończyny w barku

od 100 000 do 250 000

Złamanie kości ramiennej

od 5 000 do 170 000
• w zależności od powikłań, ograniczeń ruchomości, zesztywnienia

Utrata kończyny w obrębie ramienia

od 80 000 do 210 000

Uszkodzenie stawu łokciowego

od 5 000 do 150 000
• w zależności od powikłań, ograniczeń ruchomości, zesztywnienia

Złamanie kości przedramienia

od 5 000 do 100 000
• w zależności od powikłań, ograniczeń ruchomości, zesztywniania

Utrata kończyny w obrębie przedramienia

od 60 000 do 180 000

Uszkodzenia nadgarstka (skręcenia, złamania, martwice)

od 3 000 do 120 000
• w zależności od powikłań, ograniczeń ruchomości, zesztywnienia

Złamania i zwichnięcia kości kciuka

od 3 000 do 60 000
• w zależności od powikłań, stopnia przemieszczeń, zniekształceń, ograniczeń ruchomości

Uszkodzenie stawu biodrowego

od 5 000 do 180 000
• w zależności od powikłań

Złamanie kości udowej

od 5 000 do 180 000
• w zależności od powikłań, zniekształceń, skróceniem zaników mięśniowych, ograniczeń ruchomości

Utrata kończyny na poziomie uda

od 60 000 do 200 000

Uszkodzenia stawu kolanowego

od 1 000 do 90 000
• w zależności od zesztywnienia, ograniczeń ruchomości, uszkodzeń więzadłowych, torebkowych, łąkotek, mości tworzących staw kolanowy, itp.

Utrata kończyny na poziomie kolana

od 70 000 do 200 000 zł

Zwichnięcia, skręcenia, złamania stawu skokowego

od 1 000 do 120 000
• w zależności od zniekształceń, upośledzeniem funkcji, powikłań, ograniczeń ruchomości, zesztywnienia

Złamania kości piętowej

od 5 000 do 90 000
• w zależności od przemieszczeń, zniekształceń, zmian wtórnych, powikłań, zniekształceń, ograniczeń ruchomości i zaburzeń czynnościowych

Złamania kości śródstopia

od 1 000 do 60 000
• w zależności od charakteru złamania, zaburzeń czynnościowych, powikłań, ograniczeń sprawności

Porażenia lub niedowłady nerwów obwodowych

od 1 000 do 200 000
• zależności od rodzaju nerwu, wielkości uszkodzeń i stopnia zaburzeń

end faq

 

Analizując powyższe, pamiętać należy, iż wielkość zadośćuczynienia zawsze będzie szła w parze z rozmiarem obrażeń ciała oraz skutków zdrowotnych. Oznacza to, iż zadośćuczynienie będzie tym większe, im większy będzie stopień wielkości uszczerbku na zdrowiu.

 

Niemniej jednak, jeżeli ktoś zostanie poszkodowany tak bardzo, dobrze będzie, jeśli będzie posiadał wiedzę w zakresie przysługujących mu kwot, zwłaszcza w kontekście tego, iż na rynku działa wiele firm, które uzyskują znacznie zaniżone i nie adekwatne do wysokości krzywdy, odszkodowania.

 

UWAGA!!!
Podane sumy nie stanowią oferty w rozumieniu prawa. To jedynie szacunkowe wartości, które zależą od stopnia poniesionych obrażeń, długości rekonwalescencji oraz pozostałych czynników wpływających na wielkość szkody.