Bądź mądry po szkodzie,
z nami nie zostaniesz na lodzie.

antyszkoda.pl

 

Wszystko zaczyna się od kontaktu z nami przez telefon lub za pomocą prostego formularza, który jest dostępny na naszej stronie. Wystarczy, że go wypełnisz, a my do Ciebie zadzwonimy w celu uzgodnienia wszystkich szczegółów wspólnych działań.

 

Etap 1 – Zebranie niezbędnych informacji oraz zgromadzenie dokumentacji

Na tym etapie musimy zebrać wszystkie najważniejsze informacje dotyczące Twojej sprawy oraz pomożemy w przygotowaniu dokumentacji i materiałów dowodowych.
W tym celu nasz doradca klienta skontaktuje się z Tobą w celu:

  • wstępnego zapoznania się ze sprawą i zorientowania w ogólnej sytuacji
  • poinformowania o możliwościach i zakresie poprowadzenia sprawy
  • poinformowania o konieczności przygotowania dokumentów niezbędnych do poprowadzenia sprawy oraz innych dokumentów, które dodatkowo zadziałają na Twoją korzyść
  • udostępnienia wiedzy, jakie działania należy podjąć, aby dotrzeć do poszczególnych osób i instytucji w celu sprawnego wyegzekwowania dokumentów niezbędnych do prowadzenia sprawy

 

Etap 2 – Podpisanie dokumentów

Po zgromadzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów i dowodów w sprawie, nasz doradca klienta przedłoży Ci do podpisania dokumenty wewnętrzne firmy, pozwalające i uprawniające do prowadzenia sprawy i reprezentowania Twoich interesów zgodnie z literą obowiązującego prawa. Od tego momentu jesteś objęty ścisłą opieką naszych prawników, którzy zajmą się wszystkimi formalnościami związanymi z całą procedurą ubiegania się o odszkodowanie.

Wszystko odbywa się na zasadach: NIE WYGRYWASZ – NIE PŁACISZ.

 

Etap 3 – Proces analizy zgromadzonej dokumentacji

Na tym etapie nasi prawnicy analizują zgromadzone dowody oraz (jeżeli sytuacja tego wymaga) konsultują się z naszymi lekarzami. W sytuacji, gdy ocena jest pozytywna , czyli Twoja sprawa spełnia wszystkie kryteria do jej poprowadzenia, a przedstawiona dokumentacja jest wystarczająca i kompletna, złożą wniosek o odszkodowanie do ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

 

Czasami bywa tak, że dowody są bardzo mocne, wówczas ubezpieczyciel od razu zaproponuje pierwszą propozycję odszkodowania. Zwykle jest to oferta zaniżona, składana po to, żeby poniósł on jak najmniejsze koszty i mógł jak najszybciej "ugodowo" zakończyć sprawę. Wówczas wiedza i doświadczenie naszych prawników pozwoli ocenić czy należy Ci się wyższa kwota odszkodowania od tej zaproponowanej przez ubezpieczyciela, uwzględniając wszystkie straty materialne, które poniosłeś na skutek wypadku. Jeśli tak będzie, prawnicy poczynią odpowiednie kroki, żeby uzyskać jak najwyższe odszkodowanie.

 

Etap 4 – Oczekiwanie na decyzję w sprawie

Czas oczekiwania na odszkodowanie jest uzależniony od wielu czynników. Jeśli sprawa nie jest skomplikowana (łatwo można określić winnego wypadku i mamy na to dowody) oraz posiadamy wszystkie informacje dotyczące obu stron, to z reguły takie postępowanie trwa ok 2 miesięcy. Bywają jednak sytuację, kiedy sprawę kierujemy na drogę postępowania sądowego, a wówczas okres oczekiwania na decyzję, automatycznie wydłuża się o czas trwania procedur sądowych. Musimy przy tym pamiętać o tym, że każdy przypadek i każda sprawa jest inna , a jej przebieg jest indywidualny.

 

Etap 5 – Wypłata odszkodowania

To najważniejszy moment dla każdego naszego klienta. Po zadowalającym zakończeniu sprawy, swoje odszkodowanie otrzymasz na wskazany wcześniej rachunek bankowy, a wywalczone środki, na pewno chociaż częściowo zrekompensują straty powstałe w wyniku wypadku oraz z poniesione koszty związane z leczeniem i rehabilitacją.