Kolizja drogowa, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne (uszkodzenie pojazdu, płotu, urządzenia drogowego, bagażu, itp.) lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni.

 

Zgodnie z powyższą definicją, każde zdarzenie w którym co najmniej jeden z uczestników zdarzenia odniósł obrażenia, które trwały krócej niż 7 dni można nazwać kolizją. Czyli w momencie, gdy po zdarzeniu, poszkodowany zostaje zabrany przez karetkę pogotowia i w szpitalu, po przeprowadzeniu badań, lekarz stwierdza, że poszkodowany nie wymaga hospitalizacji można uznać, że miała miejsce kolizja.

 

Przykłady kolizji drogowej.

  • stłuczka
  • zderzenie pojazdów
  • kolizja z motocyklem
  • kolizja z autobusem

 

 

Dopłata do szkody w pojeździe.

 

Dążąc do ochrony interesów prawnych osób poszkodowanych w wypadkach, dajemy możliwość uzyskania dodatkowych korzyści finansowych wynikających ze szkód w pojazdach - kolizjach drogowych. W ramach naszych działań, naszym klientom oferujemy atrakcyjne dopłaty do odszkodowania w oparciu o wykup wierzytelności.

Więcej informacji na ten temat otrzymasz klikając TEN LINK
lub zaglądając w zakładkę naszego menu: Wykup Odszkodowań > Po kolizji pojazdów