Zdarzenie spowodowane używaniem zakupionego produktu, zachodzące w domu lub w czasie wolnym, poza pracą, powodujące uszkodzenia ciała wymagające pomocy medycznej lub czyjąś śmierć.

 

Przykłady wypadków konsumenckich:

  • skaleczenie
  • oparzenie
  • zatrucie

Dla lepszego zrozumienia istoty wypadków konsumenckich trzeba dodać, że nie zalicza się do nich wypadków przy pracy czy komunikacyjnych, umyślnych samookaleczeń i samobójstw oraz napaści fizycznej innych osób.