Wypadek śmiertelny to taki, w wyniku którego nastąpił zgon poszkodowanego w okresie nieprzekraczającym jednego roku od dnia wypadku.

 

W wyniku jakiego wypadku poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie:

 • wypadku pojazdu (śmierci kierowcy lub pasażera)
 • wypadku potrącenia pieszego lub rowerzysty
 • wypadku osoby, która zginęła przy pracy
 • wypadku w gospodarstwie rolnym
 • popełnionego błędu lekarskiego

 

Kto może ubiegać się o odszkodowanie (czytaj przykład na dole strony):

 • wszyscy członkowie rodziny, którzy mieszkali i prowadzili dobre relacje z osobą zmarłą
 • osoby, które nie były członkami rodziny, ale potrafią w sposób jednoznaczny udowodnić bliskość relacji z osobą zmarłą (matka chrzestna w przypadku dziecka, rodzeństwo przyrodnie, rodzeństwo mieszkające poza domem osoby zmarłej)
 • współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie
 • osoby żyjące (przed wypadkiem) w nieformalnym związku z osobą zmarłą (konkubenci, pary homoseksualne)
 • dzieci narodzone po śmierci rodziców

 

O co może ubiegać się poszkodowany:

 • stosowne odszkodowanie za śmierć
 • zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej (zerwane więzi uczuciowe i emocjonalne, doznane krzywdy moralne oraz psychiczne)
 • zwrot kosztów pogrzebu
 • rentę alimentacyjną - obligatoryjną
 • rentę alimentacyjną - fakultatywną

 

RODZAJE MOŻLIWYCH ŚWIADCZEŃ

Odszkodowanie należne.

Jeżeli bliskie osoby będą w stanie udowodnić, że ich sytuacja materialna uległa pogorszeniu, jest to odszkodowanie jednorazowe. Należy zaznaczyć także, iż stosowne odszkodowanie jest roszczeniem samodzielnym, co oznacza, że jeśli do odszkodowania ma prawo kilku bliskich (np. dziecko i małżonek) wtedy każdy z nich otrzyma indywidualne świadczenie. Wypłata jest realizowana dla wszystkich uprawnionych z osobna.

 

Zadośćuczynienie.

W przypadku, gdy stracisz bliską osobę za doznane krzywdy i cierpienie jest ono jak najbardziej uzasadnione. Wtedy bardzo często ludzie nie potrafią się pogodzić ze stratą bliskiego, są rozstrojeni psychicznie.

 

Renty odszkodowawcza.

Renta obligatoryjna - należy się osobom, względem których na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny.

Renta fakultatywna - należy się  osobom, którym zmarły stale i dobrowolnie dostarczał środki utrzymania.

Jest to naprawienie szkody powodującej poważne trudności finansowe i życiowe. Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

 

Zwrot kosztów pogrzebu.

Zwrot kosztów pogrzebu temu, kto je poniósł (przewóz zmarłego, zakup trumny, organizacja uroczystości pogrzebowej, kremacja, wyprawienie poczęstunku dla gości (stypa), zakup odzieży dla zmarłego, zakup odzieży żałobnej, msza i wszelkie modlitwy, wykup miejsca na cmentarzu, nagrobek, nekrologi) bez względu na świadczenie wypłacone z tego tytułu przez ZUS.

 

Kto może ubiegać się o odszkodowanie:

Przykład: W roku 2011 w Poznaniu zginął rowerzysta – jak się okazało był jedynym żywicielem rodziny. Osierocił trzy córki. Zadośćuczynienie otrzymała żona, trzy córki, dalej brat i siostra zmarłego, jego nadal żyjący rodzice, którym pomagał finansowo oraz jego teściowie, którzy mieli ze zmarłym po prostu rodzinne relacje. Co to oznacza? W wyniku jednego zdarzenia, odszkodowań było tyle, ilu członków rodziny – czyli dziesięć. Również dalsze pokolenia mogą otrzymać zadośćuczynienie: dziadkowie, wnukowie.

Przedawnienie w sprawach wynosi 20 lat od zdarzenia (jednakże nie dalej niż do 10 sierpnia 1997 r.) oznacza to, że sprawy sprzed lat wciąż pozostają aktualne.

 

Towarzystwa Ubezpieczeniowe prowadząc swoją politykę wypłat odszkodowań, nie zawsze wszystkim członkom rodziny wypłacały należne środki, a jedynie osobie, która przejmowała schedę po zmarłym gospodarzu danego ogniska domowego (za śmierć męża zadośćuczynienie otrzymała jedynie żona, a za śmierć dziecka jedynie rodzicie). Dlatego warto powrócić do spraw z przeszłości i sprawdzić:

- czy odszkodowanie otrzymali wszyscy członkowie rodziny zmarłego

- czy zadośćuczynienie za doznane krzywdy i cierpienie nie było zbyt niskie
- czy w sprawie nie podpisano ugody, która zamknęła wszelkie możliwości roszczenia.

WAŻNE!!! Jest możliwość wznowienia - dogrywki po odszkodowanie dotyczacej spraw z przeszłości. Za pośrednictwem naszej firmy jest to możliwe całkowicie za darmo.

 

Korzystanie przez poszkodowanych z pomocy fachowca - psychologa, psychiatry, neurologa, na skutek śmierci najbliższego członka rodziny uzasadnia zasądzenie przez sąd kwot odpowiednio wyższych.