Sprawcą nieznanym wypadku nazywamy osobę, która przyczyniła się do powstania szkody i oddaliła się - zbiegła z miejsca wypadku.

O sprawcy nieznanym wypadku mówimy również w sytuacji, gdy spowodował on wypadek, będąc nieświadomym zaistniałego zdarzenia.

 

Sprawca wypadku jest nieznany w sytuacjach kiedy:

  • uszkodzenie pojazdu spowodowane jest uderzeniem kamienia, który wydostał się spod kół pojazdu jadącego przed nami (uderzenie w karoserię, rozbita szyba, itp.), a sprawca oddalił się nieświadomy zaistniałego zdarzenia
  • osoby trzecie, które np. zniszczyły twój samochód, bo zrzuciły na niego jakiś przedmiot, zarysowały go itp.
  • spowodował kolizję drogową (stłuczka, rozbicie pojazdu, uszkodzenie elementów pojazdu) i zbiegł z miejsca zdarzenia
  • potracił pieszego, rowerzystę i zbiegł z miejsca zdarzenia

 

W jakich przypadkach przysługuje nam odszkodowanie.

W przypadku szkody osobowej
(obrazenia ciała, rozstrój zdrowia, śmierć osoby bliskiej):

  • jeżeli z okoliczności zdarzenia wynika, że szkoda powstała w związku z ruchem jakiegoś pojazdu
  • jeśli doznałeś obrażeń ciała, rozstroju zdrowia, albo ktoś z Twoich bliskich poniósł śmierć, a rozstrój zdrowia trwał dłużej niż 14 dni (np. pobyt w szpitalu dłuższy niż 2 tygodnie)

 

W przypadku szkody rzeczowej
(uszkodzenie auta, roweru, przewożonego laptopa, ubrania itp.):

  • jeżeli w wyniku wypadku doznałeś  obrażeń ciała, rozstroju zdrowia, albo ktoś z Twoich bliskich poniósł śmierć, a rozstrój zdrowia któregokolwiek z uczestników zdarzenia trwał dłużej niż 14 dni.

 

W jakich przypadkach nie przysługuje nam odszkodowanie.

Tylko w przypadku szkody rzeczowej:

  • Jeśli ani poszkodowany ani sprawca nie odniósł obrażeń, albo były one lżejsze
  • jeżeli przysługuje Ci wypłata świadczenia z innego - dobrowolnego ubezpieczenia, np. AutoCasco

Pozew za odszkodowania od wypadków drogowych, gdzie sprawca jest nieznany lub zbiegł z miejsca wypadku jest zupełnie odmienny od tego, w którym dostępność informacji jest pewna i sprawca jest udokumentowany.

Nie znaczy to, że nie masz prawa do odszkodowania, masz je jak najbardziej, ale są to sprawy wymagajace zastosowania odmiennej procedury - prowadzone inaczej.