Nagłe zdarzenie wynikające z powodu zaniedbania lub zaniechania działania przez lokalne władze, administrację lub podmioty odpowiedzialne za zachowanie miejsc publicznych we właściwym stanie technicznym, bezpiecznym do użytkowania.

Jeżeli właścicielem miejsca jest osoba prywatna, to osoba ta ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa dla osób korzystających z tego obiektu.

Wypadek w miejscu publicznym ma miejsce wtedy, gdy osoba doznała obrażeń fizycznych w miejscu publicznym.

Zaniechaniem ze strony administratora czy właściciela jest m.in. niewystawienie tabliczki informującej o mokrej podłodze (tabliczka musi być ustawiona w taki sposób, by była widoczna z każdego miejsca), nieodśnieżony lub dziurawy chodnik.

 

Miejsca publiczne w którym często dochodzi do wypadków to:

 • chodniki, ulice, ciągi komunikacyjne, przejścia dla pieszych, przystanki autobusowe
 • obiekty szkolne, placówki zdrowia
 • banki, urzędy
 • centra handlowe, supermarkety, sklepy
 • hotele, restauracje, puby
 • baseny, sauny, siłownie
 • parki rozrywki, place zabaw

W przypadku budynków (wewnątrz jak i na zewnątrz budynku).

 

Rodzaje czynników mających wpływ na wypadek w miejscu publicznym:

 • potknięcia, poślizgnięcia, upadki
 • wpadnięcia do niezabezpieczonych zapadliska
 • uderzenie przez spadające przedmioty

 

Przyczyny powstania wypadku w miejscu publicznym

 • chodniki - nierówna lub krzywa nawierzchnia, pęknięta płyta chodnikowa lub jej brak, wystający element, niezabezpieczona dziura, niezabezpieczona studzienka (wodociągowa, telekomunikacyjna), oblodzenie (nieposypany w okresie zimowym)
 • windy - uszkodzone podłogi, wybite szyby, niezabezpieczone wnęki drzwiowe
 • schody - nierówna lub krzywa nawierzchnia, uszczerbienie stopni, uszkodzenie barierki, oblodzenie (nieposypane w okresie zimowym)
 • ulice - niezabezpieczona dziura, wyrwa, zapadlisko, niezabezpieczona studzienka (wodociągowa, telekomunikacyjna)
 • placówki publiczne - wadliwie ułożona podłoga (nierówności lub uszczerbki), śliska nawierzchnia (po myciu, rozlanym napoju spożywczym)
 • roboty budowlane i remontowe - niezabezpieczone miejsce pracy, brak alternatywnych przejść, pozostawiony i niezabezpieczony sprzęt
 • roboty porządkowe - mokra nawierzchnia, rozsypane lub rozlane detergenty, pozostawiony i niezabezpieczony sprzęt

Jeżeli administrator lub właściciel nieruchomości nie zastosował należytych środków bezpieczeństwa, nie dba o konserwację i przegląd stanu technicznego, wówczas istnieją podstawy prawne do dochodzenia wszelkich świadczeń za szkody wywołane następstwem takiego wypadku.