Za wypadek przy pracach rolniczych uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, albo czynności pozostających w związku z wykonywaniem tej działalności.

Do najczęściej spotykanych wypadków w rolnictwie zalicza się:

 • upadek na podwórzu w wyniku potknięcia czy poślizgnięcia (najczęściej w okresie zimowym)
 • wypadek podczas pracy ze zwierzętami, gdzie czynnikiem powodującym uraz jest zwierzę
 • wypadek w budynkach inwentarskich, gospodarczych i mieszkalnych (potknięcia i poślizgnięcia)
 • wypadek podczas użytkowania ciągników, maszyn rolniczych oraz przyczep,  pilarek (tarczowych i łańcuchowych) i innych maszyn warsztatowych
 • wypadek w związku z użytkowaniem instalacji i odbiorników elektrycznych - porażenie prądem
 • wypadek drogowy, w którym uczestniczą rolnicy poruszający się sprzętem rolniczym
 • wypadek, gdy rolnik narażony jest na hałas podczas użytkowania ciągnika, maszyny rolniczej czy pilarki tarczowej
 • podczas zapylenie w rolniczym środowisku pracy - zagrożenie sezonowe podczas zbioru siana i zbóż oraz podczas uprawy roli
 • podczas obciążenia ciała ciężarem lub przebywania w niewygodnej i wymuszonej pozycji - prowadzą do uszkodzeń w układzie ruchu

 

Bezpośrednie przyczyny:

 • nieprzestrzeganie podstawowych zasad BHP
 • użytkowanie przestarzałych maszyn i urządzeń
 • stosowanie sprzętu własnej konstrukcji
 • niestosowanie osłon ruchomych części maszyn
 • niewłaściwe zaplecze techniczne, przy naprawach maszyn i urządzeń
 • nieład i nieporządek w obejściach gospodarczych

Środowisko pracy rolnika w porównaniu z innymi zawodami jest bardzo specyficzne. Różnorodność prac, które musi wykonywać rolnik, sprawia, że jest on narażony na szereg niebezpiecznych, szkodliwych czynników. Również czas pracy jest nienormowany i często przekracza osiem godzin dziennie. Stres, pośpiech to także czynniki wpływające na wzrost wypadków w rolnictwie, których liczba od lat utrzymuje się na wysokim poziomie.