Sięgamy tam gdzie inni nie dostaną,
wywalczmy razem Twoja wygraną.

antyszkoda.pl

 

Szkodę najogólniej uznajemy za podstawową przesłankę odpowiedzialności. Odnosi się ona do wszelkich uszczerbków w dobrach lub interesach prawnie chronionych, któych poszkodowany doznał wbrew swojej woli. Ma związek przyczynowy z zaistniałym zdarzeniem, wypadkiem.

 

Innymi słowy, przedmiotem uszczerbku niosącego za sobą odpowiedzialność odszkodowawczą sprawcy, mogą być wszystkie prawnie chronione dobra przysługujące danemu podmiotowi. Są to głównie dobra majątkowe, takie których wartość da się określić w pieniądzu, ale również dobra, których wartości nie można w sposób jednoznaczny i bezpośredni wyrazić materialnie. W związku z powyższym, możemy mieć do czynienia albo ze szkodą majątkową, albo niemajątkową.

 

Naprawieniu, inaczej kompensacji szkody:

  • majątkowej służy odszkodowanie
  • niemajątkowej służy zadośćuczynienie

 

W celu szczegółowego zapoznania się i zrozumienia istoty rozróżnianych szkód, o których najczęściej mówimy w przypadku odszkodowań, zachęcamy do zgłębienia dokładniej ich rodzajów opisanych w zakładce: Rodzaje i skutki szkód.

rodzaje i skutki szkód

 

 

Pamiętajmy, im więcej wiemy o problemie, który nas dotknął, tym łatwiej będzie go nam zrozumieć. A im lepiej go zrozumiemy, tym szybciej wspólnie go pokonamy i rozwiążemy. I właśnie po to również jesteśmy, aby w przystępny sposób dzielić się z Państwem wiedzą, wyjaśniać to co niepewne oraz czerpać wiedzę od Państwa.Dzięki temu razem pokonamy każdą szkodę.