Dla nas najlepszą zapłatą jest Twój spokój
i odzyskana równowaga.

antyszkoda.pl

 

Podejmując współpracę z nami nie musisz robić tego, czego nie lubisz:
NIE MUSISZ budować swojej struktury, aby zarobić pieniądze!
NIE MUSISZ sprzedawać żadnych produktów i usług!
NIE MUSISZ nakłaniać innych do wydawania pieniędzy!
NIE MUSISZ dzwonić w charakterze sprzedawcy lub telemarketera!
NIE MUSISZ proponować spotkań sprzedażowych!

 

U nas jest odwrotnie!
To my „rozdajemy” pieniądze!

 

Współpraca z nami to gwarancja uzyskania stałęgo dochodu w zasadzie do końca życia, ponieważ niestety wypadki zawsze były, są i będą – to jest nieuniknione.

 

Dostępne warianty współpracy (rozwiń poszczególne pozycje)

Osoba polecająca – system gotówkowy

Warunki podjęcia współpracy:

 • ustalenie warunków finansowych
 • ustalenie formy rozliczenia

 Zakres czynności do wykonania:

 • odszukanie osoby, która uległa wypadkowi - rodzina, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi
 • pozyskanie krótkiej informacji o wypadku, w którym dana osoba uczestniczyła
 • pozyskanie numeru telefonu lub adresu zamieszkania od osoby poszkodowanej w wypadku
 • przekazanie zebranych informacji w nasze ręce

 Sposoby rozliczenia:

 • w chwili przyjęcia sprawy do poprowadzenia
 • na podstawie umowy-zlecenie
 • wypłata ustalonego wynagrodzenie w formie gotówki lub przelewem

 Inne informacje:

 • brak wglądu do wewnętrznego systemu prowadzonych spraw

 

Osoba polecająca – system prowizyjny

Warunki podjęcia współpracy:

 • podpisanie umowy współpracy Partnera polecającego
 • zapoznanie się z procedurą przekazywania informacji

 Zakres czynności do wykonania:

 • odszukanie osoby, która uległa wypadkowi - rodzina, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi
 • pozyskanie krótkiej informacji o wypadku, w którym dana osoba uczestniczyła
 • pozyskanie numeru telefonu lub adresu zamieszkania od osoby poszkodowanej w wypadku
 • przekazanie zebranych informacji w nasze ręce

 Sposoby rozliczenia:

 • w chwili uzyskania odszkodowania dla osoby poszkodowanej w wypadku
 • na podstawie umowy współpracy z osobą polecającą
 • wypłata ustalonego procentowo wynagrodzenie w formie przelewu

 Inne informacje

 • wgląd do wewnętrznego systemu prowadzonych spraw w wersji podstawowej

 

Agent/doradca klienta – system prowizyjny (agencyjny)

Warunki podjęcia współpracy:

 • podpisanie umowy agencyjnej
 • uczestnictwo w szkoleniu podstawowym
 • uczestnictwo w szkoleniach uzupełniających

 Zakres czynności do wykonania:

 • odszukanie osoby, która uległa wypadkowi - rodzina, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi
 • przekazanie informacji o możliwości pomocy z naszej strony
 • pozyskanie numeru telefonu lub adresu zamieszkania od osoby poszkodowanej w wypadku
 • zorganizowanie osobistego spotkania z osobą poszkodowaną
 • pozyskanie szczegółowych informacji o wypadku, w którym dana osoba uczestniczyła
 • udzielenie informacji i pomocy osobie poszkodowanej w skompletowaniu pełnej dokumentacji dotyczącej wypadku
 • przygotowanie pełnej dokumentacji wewnętrznej
 • przekazanie zgromadzonych materiałów w nasze ręce
 • pilotowanie sprawy na każdym etapie jej przebiegu

 Inne informacje

 • wgląd do wewnętrznego systemu prowadzonych spraw w wersji pełnej

end faq

 

Dostępne warianty współpracy - komentarz.

Warianty 1 i 2
zostały przygotowane w taki sposób, aby dać Wam możliwość zarobkową, kosztem niewielkiego wkładu pracy i poświęconego czasu oraz bez potrzeby uczestniczenia w specjalnych szkoleniach i pomocy z naszej strony.

To prosty i szybki sposób na pozyskanie dodatkowych dochodów na przyzwoitym poziomie, a przy nieco większym zainteresowaniu i zaangażowaniu, na wypracowanie sobie kwoty na poziomie przyzwoitego wynagrodzenia.

 

Wariant 3
został przewidziany dla osób, które dysponują większą ilością czasu i jednocześnie myślą o tym, aby ich wkład i zaangażowanie w wykonaną pracę w krótkim czasie stały się wykładnikiem uzyskanych dochodów.

W tym wariancie przewidujemy specjalne szkolenia z zakresu prawidłowego wykonywania czynności agencyjnych takich jak: ogólna znajomość tematu, znajomość procedur i obieg dokumentów, pomoc w pozyskaniu i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, utrzymywanie poprawnych kontaktów z klientem itp.

 

 UWAGA!
Na każdym etapie współpracy istnieje możliwość zmiany jej wariantu.